Webform - Survey

Hallo en welkom bij de enquête over de video van Xarelto granulaat voor orale suspensie. Het doel van deze enquête is om inzicht te krijgen in uw ervaringen met de educatieve video en uw houding en perceptie ten opzichte van deze video.

 

Alle informatie die u ons geeft, wordt vertrouwelijk behandeld. De informatie wordt gecombineerd met feedback van andere personen zoals uzelf, en u blijft anoniem.

 

Uw deelname aan deze enquête is vrijwillig en u hebt het recht om vragen te weigeren of om de enquête op elk moment te beëindigen.

 

Wij stellen het op prijs dat u tijd vrijmaakt en bereid bent om deze enquête in te vullen.

 

 

Vragen

Heeft deze video u geholpen bij uw algemene begrip van het klaarmaken (reconstitueren) van de orale suspensie?
Vond u de video nuttig met betrekking tot uw algemene begrip over de dosisaanpassing van de voorgeschreven dosis (voor u/uw kind) met de doseerspuit (blauwe spuit)?
Heeft het bekijken van de video volgens u de tijd verminderd die nodig is om meer te weten te komen over het klaarmaken (reconstitueren) van de orale suspensie?
Heeft het bekijken van de video volgens u de tijd verminderd die nodig is om meer te weten te komen over de dosisaanpassing van de voorgeschreven dosis (voor u/uw kind) met de doseerspuit (blauwe spuit)?
Hoe nuttig was de video voor u in het algemeen? Beoordeel met een getal van 1-6 waarbij 1=zeer nuttig, 6=helemaal niet nuttig
Bent u een zorgverlener of een verzorger/ouder/patiënt?

MA-XAR-BE-0147-1