Webform - Survey

Dobrý den, vítáme vás v průzkumu ke vzdělávacímu videu k přípravku Xarelto® granule pro perorální suspenzi. Účelem tohoto průzkumu je porozumět vašim zkušenostem se vzdělávacím videem, vašim postojům a vnímání tohoto videa.

 

Veškeré informace, které nám poskytnete, budou považovány za důvěrné. Tyto informace budou kombinovány se zpětnou vazbou od dalších osob, jako jste vy. Vaše údaje zůstanou v anonymitě.

 

Vaše účast v tomto průzkumu je dobrovolná a máte právo kdykoli odmítnout odpovědět na jakoukoli otázku nebo průzkum ukončit.

 

Vážíme si vašeho času a ochoty tento průzkum vyplnit.

 

 

Otázky průzkumu 

Pomohlo vám toto video k obecnému pochopení toho, jak připravit (rekonstituovat) perorální suspenzi?
Bylo pro vás toto video užitečné ve smyslu všeobecného porozumění toho, jak upravit dávku individuálně předepsané dávky (vaši/vašeho dítěte) pomocí dávkovače tekutin (modrá stříkačka)?
Snížilo podle vašeho názoru zhlédnutí toho videa dobu potřebnou k seznámení se s tím, jak připravit (rekonstituovat) perorální suspenzi?
Snížilo podle vašeho názoru zhlédnutí videa dobu potřebnou k seznámení se s tím, jak upravit dávku individuálně předepsané dávky (vaši/vašeho dítěte) pomocí dávkovače tekutin (modrá stříkačka)?
Nakolik pro vás bylo toto video celkově užitečné? Vyberte možnost 1 – 6, kdy 1 = velmi užitečné, 6 = naprosto neužitečné.
Jste zdravotnický pracovník, pečovatel/rodič/pacient?