Prohlášení o ochraně osobních údajů

Tyto webové stránky (dále jen „webové stránky“) jsou poskytovány společností Bayer AG (dále jen „my“ nebo „my“). Další informace o poskytovateli webových stránek naleznete na našich webových stránkách tiráž.

Zacházení s osobními údaji

V následujícím textu vám chceme poskytnout informace o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, když používáte náš web. Není-li v následujících kapitolách uvedeno jinak, právní základ pro nakládání s vašimi osobními údaji je založen na skutečnosti, že takové zacházení je vyžadováno pro zpřístupnění funkcí webových stránek, které požadujete (čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

Používání našich webových stránek

Přístup na náš web

Když zadáte odkaz na náš web, Váš prohlížeč přenese určitá data na náš webový server. To se děje z technických důvodů a vyžaduje se, abychom Vám poskytli požadované informace. Abychom vám usnadnili přístup na webové stránky, jsou shromažďovány, stručně uloženy a použity následující údaje:

 • IP adresa
 • Datum a čas přístupu
 • Rozdíl v časovém pásmu vůči greenwichskému času (GMT)
 • Obsah požadavku (konkrétní stránka)
 • Stav přístupu/stavový kód HTTP
 • Přenesený objem dat
 • Web vyžadující přístup
 • Prohlížeč, nastavení jazyka, verze operačního systému softwaru prohlížeče a povrch

Kromě toho budeme v zájmu ochrany našich oprávněných zájmů tyto údaje po omezenou dobu uchovávat, abychom mohli zahájit sledování osobních údajů v případě skutečného neoprávněného přístupu k našim serverům nebo pokusu o něj (čl. 6, odst. 1, písmeno f obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

Nastavení souborů cookie

Co jsou soubory cookie?

Tato webová stránka používá takzvané soubory „cookie“. Cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají do paměti Vašeho koncového zařízení prostřednictvím Vašeho prohlížeče. Ukládají určité informace (např. vámi preferovaný jazyk nebo nastavení stránek), které může váš prohlížeč používat (v závislosti na době uchovávání souboru cookie), když se k nám znovu přihlásíte při vaší příští návštěvě našich webových stránek.

Jaké soubory cookie používáme?

Rozlišujeme dvě kategorie souborů cookie: (1) nezbytně nutné soubory cookie (technické soubory cookie) bez kterých by byla snížena funkčnost našich webových stránek, a (2) volitelné soubory cookie (analytické soubory cookie, cílené a funkční soubory cookie) používané pro např. analýzu webových stránek, personalizaci webových stránek a marketingové účely. Následující tabulky obsahují podrobný popis souborů cookie, které používáme:

Technické soubory cookie

 

S Vaším souhlasem

Volitelné soubory cookie používáme pouze tehdy, pokud jsme získali Váš předchozí souhlas (čl. 6, odst. 1 písm. A) obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Při prvním přístupu na náš web se zobrazí banner s výzvou, abyste nám poskytli souhlas s nastavením volitelných souborů cookie. Udělíte-li souhlas, umístíme do Vašeho počítače soubor cookie a banner se znovu neobjeví, pokud je soubor cookie aktivní. Po uplynutí platnosti (doby uchovávání) souboru cookie nebo pokud soubor cookie aktivně smažete, se banner znovu objeví při Vaší příští návštěvě našich webových stránek a znovu požádá o Váš souhlas.

Jak zabránit nastavení souborů cookie

Samozřejmě můžete používat naše webové stránky, aniž by byly nastaveny soubory cookie. Ve svém prohlížeči můžete používání souborů cookie kdykoli nakonfigurovat nebo úplně deaktivovat. To však může vést k omezení funkcí nebo mít nepříznivé účinky na uživatelskou přívětivost našich webových stránek. Proti nastavení volitelných souborů cookie můžete kdykoli vznést námitku pomocí příslušné možnosti námitky uvedené v tabulce výše.

Analýza webových stránek

Tato webová stránka využívá službu online behaviorální reklamy společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

 

Google bude analyzovat Vaše používání této webové stránky. Za tímto účelem používáme soubory cookie, které jsou podrobněji popsány v tabulce výše. Informace shromážděné společností Google v souvislosti s Vaším používáním našich webových stránek (např. odkazující adresa URL, Vámi navštívené webové stránky, typ Vašeho prohlížeče, Vaše jazykové nastavení, Váš operační systém, rozlišení Vaší obrazovky) budou přeneseny na server Google v USA, kde budou uloženy a analyzovány. My a náš partner Google použijeme tyto informace k lepšímu přizpůsobení našich reklam Vašim potřebám a zájmům, k omezení počtu zobrazení stejné reklamy, k vyhodnocení efektivity propagačních kampaní a k lepšímu pochopení chování návštěvníků po prohlédnutí určité reklamy. Když navštívíte jinou webovou stránku v tzv. „Obsahové síti Google“, mohou se zobrazit vyskakovací okna přizpůsobená Vašim zájmům na základě informací shromážděných na našich webových stránkách.

 

Navíc uzavřením konkrétních dohod se společností Google zajišťujeme, aby byla zachována odpovídající úroveň ochrany údajů, pokud jde o zpracování osobních údajů společností Google v USA.

 

Svůj souhlas s tímto přenosem informací do společnosti Google pro účely online behaviorální reklamy můžete kdykoli odvolat, a to buď správou svých souhlasů ve výše uvedené tabulce, v takovém případě bude uložen soubor cookie pro odhlášení, nebo stažením a instalací Doplňku prohlížeče Google nabízeného společností Google. Obě možnosti zabrání použití online behaviorálních reklamních služeb pouze za předpokladu, že používáte prohlížeč, do kterého jste nainstalovali doplněk, a neodstraníte soubor cookie pro odhlášení.

Online behaviorální reklama

Tato webová stránka využívá službu online behaviorální reklamy společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Společnost Google bude analyzovat Vaše používání těchto webových stránek. K tomuto účelu používáme popsané soubory cookie podrobněji popsané ve výše uvedené tabulce. Informace shromážděné společností Google v souvislosti s Vaším používáním našich webových stránek (např. odkazující adresa URL, Vámi navštívené webové stránky, typ Vašeho prohlížeče, Vaše jazykové nastavení, Váš operační systém, rozlišení Vaší obrazovky) budou přeneseny na server Google v USA, kde budou uloženy a analyzovány. My a náš partner Google použijeme tyto informace za účelem lepšího přizpůsobení našich reklam pro Vás a Vaše zájmy, omezení počtu zobrazení stejné reklamy, vyhodnocení účinnosti propagačních kampaní a lepšího porozumění chování návštěvníků poté, co si zhlédnou určitou reklamu. Když navštívíte jinou webovou stránku v tzv. „Obsahové síti Google“, mohou se zobrazit vyskakovací okna přizpůsobená Vašim zájmům, které Vám byly předloženy na základě informací shromážděných na našich webových stránkách.

 

Navíc uzavřením konkrétních dohod se společností Google zajišťujeme, aby byla zachována odpovídající úroveň ochrany údajů, pokud jde o zpracování osobních údajů společností Google v USA.

 

Svůj souhlas s tímto přenosem informací do společnosti Google pro účely online behaviorální reklamy můžete kdykoli odvolat buď správou svých souhlasů ve výše uvedené tabulce, v takovém případě bude uložen soubor cookie pro odhlášení, nebo stažením a instalací Doplňku prohlížeče Google nabízené společností Google. Obě možnosti zabrání použití online behaviorálních reklamních služeb pouze za předpokladu, že používáte prohlížeč, na kterém jste nainstalovali doplněk a neodstraníte soubor cookie pro odhlášení.

 

Společnost Google odpovídá za zpracování Vašich osobních údajů, které Google shromažďuje přímo z naší webové stránky pro služby online behaviorální reklamy. Vzhledem k tomu, že nemáme žádnou kontrolu nad osobními údaji shromažďovanými a zpracovávanými třetími stranami, nejsme schopni poskytnout závazné informace týkající se rozsahu a účelu takového zpracování Vašich osobních údajů. Navštivte prosím informace společnosti Google o ochraně osobních údajů a získejte další informace o tom, jakým způsobem společnost Google zpracovává Vaše osobní údaje a na jak dlouhou dobu. V době přípravy tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů byly informace společnosti Google k dispozici v článku Pokyny pro ochranu osobních údajů společnosti Google pro reklamu.

Informace o vedlejších účincích a stížnostech na kvalitu

Tato webová stránka není určena ani navržena pro komunikaci týkající se vedlejších účinků, nedostatečného léčebného účinku, chyb v medikaci, produktů šedého trhu/padělaných léků, nesprávného či neschváleného použití, stížností na kvalitu a/nebo jiných problémů týkajících se bezpečnosti nebo kvality produktů společnosti Bayer. Pokud si přejete nahlásit vedlejší účinky nebo podat stížnost na kvalitu, obraťte se na svého zdravotníka ( např. lékaře nebo lékárníka), místní zdravotnický orgán nebo použijte naše webové stránky pro hlášení nežádoucích vedlejších účinků.

 

Pokud nám přesto nahlásíte nežádoucí vedlejší účinky nebo jiné problémy týkající se bezpečnosti nebo kvality produktů společnosti Bayer, budeme právně zavázáni se Vaší komunikací zabývat a možná Vás budeme muset kontaktovat kvůli objasnění. Následně možná budeme muset informovat příslušné zdravotnické orgány o problémech, které jste nahlásili. V této souvislosti budou Vaše informace předávány v pseudonymizované podobě, tj. nebudou předávány žádné informace, pomocí kterých byste mohli být přímo identifikováni. Možná budeme muset předat tato pseudonymizovaná oznámení našim společnostem ve skupině a spolupracujícím partnerům, pokud jsou rovněž povinni informovat své příslušné zdravotnické orgány. Další informace o ochraně osobních údajů a hlášení nežádoucích účinků jsou k dispozici v Prohlášení společnosti Bayer o ochraně osobních údajů pro farmakovigilanční údaje.

Předání údajů ke zpracování na objednávku

Ke zpracování Vašich údajů budeme do určité míry využívat specializované smluvní dodavatele služeb. Tito dodavatelé služeb jsou námi pečlivě vybíráni a pravidelně sledováni. Na základě příslušných dohod o zpracování dat budou zpracovávat osobní údaje pouze na základě našich pokynů a přísně v souladu s našimi směrnicemi.

Zpracování osobních údajů mimo EU / EHP

Vaše osobní údaje budou zčásti zpracovávány také v zemích mimo Evropskou unii („EU“) nebo Evropský hospodářský prostor („EHP“), které mohou mít nižší úroveň ochrany údajů než evropské země. V takových případech zajistíme dostatečnou úroveň ochrany vašich osobních údajů, např. uzavřením konkrétních dohod s našimi smluvními partnery (kopie je k dispozici na vyžádání), nebo požádáme o Váš výslovný souhlas s takovým zpracováním.

Informace týkající se Vašich práv

Podle platných zákonů o ochraně osobních údajů máte obecně k dispozici následující práva:

 

 • Právo na informace o Vašich námi uložených osobních údajích;
 • Právo požadovat opravu, vymazání nebo omezené zpracování Vašich osobních údajů;
 • Právo vznést námitku proti zpracování z důvodů našeho vlastního oprávněného zájmu, veřejného zájmu nebo profilování, pokud nejsme schopni prokázat, že existují přesvědčivé, oprávněné důvody, které nahradí Vaše zájmy, práva a svobodu, nebo že takové zpracování probíhá pro účely uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • Právo na přenositelnost údajů;
 • Právo podat stížnost u orgánu pro ochranu údajů;
 • Svůj souhlas se shromažďováním, zpracováním a používáním Vašich osobních údajů můžete kdykoli s budoucím účinkem odvolat. Další informace naleznete v kapitolách výše popisujících zpracování údajů na základě Vašeho souhlasu.

 

Pokud si přejete uplatnit svá práva, zašlete prosím svůj požadavek na níže uvedený kontakt.

Kontakt

Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany osobních údajů, napište nám e-mail na adresu data.privacy@bayer.com nebo kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na následující adrese:

 

Group Data Protection Officer

Bayer AG

51368 Leverkusen

Změna prohlášení o ochraně osobních údajů

Naše prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. Aktualizace našeho prohlášení o ochraně osobních údajů budou zveřejněny na našem webu. Veškeré změny nabývají účinnosti zveřejněním na našich webových stránkách. Proto Vám doporučujeme pravidelně navštěvovat tyto webové stránky, abyste byli informováni o možných aktualizacích.

 

Poslední aktualizace: 30.04.2021