Podpis wydawcy

Wydawca:

Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa

Reprezentowana przez zarząd:

 

Kontakt z firmą Bayer: telefonicznie +48 22 572-35-00

lub poprzez formularz kontaktowy kliknij tutaj. .

Sąd Rej. dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy

KRS 0000035338 NIP 526-00-19-068

Kapitał zakładowy 151.340.000 zł

Bayer Sp. z o.o.