Αποτύπωμα

Προμηθευτής:

Bayer AG, Pharmaceuticals, Berlin, Γερμανία

Εκπροσωπείται από το διοικητικό συμβούλιο:

Werner Baumann, Πρόεδρος

Liam Condon, Sarena Lin,

Wolfgang Nickl, Stefan Oelrich,

Heiko Schipper

Müllerstrasse 178

Γερμανία-13353 Βερολίνο 

Τηλέφωνο: +49-30-468-11 11

για επικοινωνία μέσω email, κάντε κλικ εδώ .

Καταχώρηση στο εμπορικό μητρώο του περιφερειακού δικαστηρίου της Κολωνίας (Amtsgericht): HRB 48248

Αριθμός φορολογικού μητρώου κύκλου εργασιών: DE 123659859

Συντάχθηκε από:

Bayer AG

Strategic Marketing, Pharmaceuticals

13353 Βερολίνο

Γερμανία