Polityka prywatności

Niniejsza strona internetowa (zwana dalej „stroną internetową”) jest udostępniana przez Bayer Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, 02-326, przy Al. Jerozolimskich 158, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000035338, NIP: 526 00 19 068 (zwaną dalej “nami” lub “my”). Więcej informacji dotyczących dostawcy strony internetowej można znaleźć w naszym  dokumencie.

Postępowanie z danymi osobowymi 

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące sposobu postępowania z danymi osobowymi podczas korzystania z naszej strony internetowej. O ile nie zaznaczono inaczej w poniższych rozdziałach, podstawa prawna do obsługi twoich danych osobowych wyni faktu, że takie postępowanie jest konieczne, aby umożliwić funkcjonalność strony internetowej w sposób przez was wymagany. (Art. 6(1)(b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – tzw. RODO).

Korzystanie z naszej strony internetowej 

Uzyskanie dostępu do strony internetowej 

Wchodząc na naszą stronę internetową, twoja przeglądarka przeniesie pewne dane do naszego serwera www. Jest to wykonywane ze względów technicznych i konieczne, aby udostępnić wymagane informacje. Aby ułatwić dostęp do strony internetowej, następujące dane są zbierane, wykorzystywane i przez krótki czas przechowywane: 

 • adres IP 
 • data i godzina dostępu 
 • różnica strefy czasowej do czasu Greenwich Mean Time (GMT) 
 • oglądana treść (konkretna strona) 
 • status kodu dostępu/HTTP 
 • przekazana objętość danych 
 • strona żądająca dostępu 
 • przeglądarka, ustawienia językowe, wersja systemu operacyjnego i przeglądarki. 

Ponadto, aby chronić nasze uzasadnione interesy, przechowujemy te dane przez ograniczony okres, aby móc śledzić dane osobowe w przypadku próby lub dokonania nieautoryzowanego dostępu do naszych serwerów (Art. 6(1)(f)

Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – tzw. RODO).

Ustawienia plików cookie 

Co to są pliki cookie

Niniejsza strona internetowa korzysta z tzw. „plików cookie”. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane w pamięci twojego urządzenia za pośrednictwem przeglądarki. Przechowują one pewne informacje (np. preferowany język lub ustawienia strony), które twoja przeglądarka może (w zależności od czasu przechowywania pliku cookie) przesłać ponownie podczas następnej wizyty na naszej stronie.

Jakich plików cookie używamy?

Rozróżniamy dwie kategorie plików cookie: (1) absolutnie niezbędne funkcjonalne pliki cookie, bez których funkcjonalność naszej strony internetowej byłaby ograniczona, oraz(2) opcjonalne pliki cookie  używane do celów marketingowych oraz analizy aktywności na stronie. Poniższa tabela zawiera szczegółowy opis używanych plików cookie.

Funkcjonalne pliki cookie

Z zastrzeżeniem zgody 

Używamy opcjonalnych plików cookie tylko, jeśli uzyskamy twoją uprzednią zgodę. Przy pierwszym wejściu na naszą stronę internetową pojawi się baner z prośbą o wyrażenie zgody na użycie opcjonalnych plików cookie. Jeżeli zostanie wyrażona zgoda, plik cookie zostanie umieszczony na twoim komputerze, a baner nie pojawi się ponownie, dopóki plik cookie będzie aktywny. Po wygaśnięciu trwałości pliku cookie lub jeżeli zostanie on aktywnie usunięty, baner pojawi się ponownie przy następnej wizycie na naszej stronie internetowej i ponownie poprosi o twoją zgodę.

Jak zapobiec wykorzystywaniu plików cookie

Oczywiście można korzystać z naszej strony internetowej bez wykorzystania jakichkolwiek plików cookie. W przeglądarce można w każdej chwili skonfigurować lub całkowicie wyłączyć korzystanie z plików cookie. Może to jednak prowadzić do ograniczenia funkcjonalności i mieć niekorzystny wpływ na łatwość obsługi naszej strony internetowej. W dowolnym momencie możesz się sprzeciwić używaniu opcjonalnych plików cookie, korzystając z odpowiedniej opcji wskazanej w powyższej tabeli (Patrz rozdział 2b - Opcjonalne pliki cookie (TAK\NIE).

Analiza strony internetowej

Na naszej Stronie internetowej korzystamy z usługi Google Analytics – usługi analizy stron internetowych oferowanej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone („Google”).

 

Google analizuje korzystanie z naszej Strony internetowej w naszym imieniu. W tym celu wykorzystywane są m. in. pliki cookie opisane bardziej szczegółowo w powyższej tabeli (Patrz rozdział 2b - Opcjonalne pliki cookie) Informacje zebrane przez Google w związku z korzystaniem z naszej Strony internetowej (np. URL odsyłający, odwiedzone przez was strony, typ przeglądarki, ustawienia języka, system operacyjny, rozdzielczość ekranu) zostają przekazane do serwera Google w USA, gdzie są one przechowywane i analizowane. Wraz z naszym partnerem Google wykorzystujemy te informacje, aby lepiej dopasować wyświetlane przez nas reklamy do ciebie i twoich zainteresowań, aby ograniczyć częstotliwość wyświetlania tej samej reklamy, aby ocenić skuteczność kampanii promocyjnych oraz aby lepiej zrozumieć zachowanie odwiedzających po obejrzeniu danej reklamy. Gdy odwiedzisz inną stronę internetową należącą do tzw. „Google Display Network”, na podstawie informacji zebranych na naszej stronie internetowej mogą zostać ci zaprezentowane spersonalizowane okienka pop-up dostosowane do twoich zainteresowań.

Ponadto, zawierając szczegółowe umowy z Google, zapewniamy utrzymanie odpowiedniego poziomu ochrony danych w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA).

Istnieje możliwość wycofania zgody na korzystanie z analizy stron internetowych w dowolnym momencie, poprzez pobranie i zainstalowanie odpowiedniej  wtyczki przeglądarki Google lub zarządzanie zgodami w powyższej tabeli (Patrz rozdział 2b - Opcjonalne pliki cookie), w którym to przypadku zostanie wykorzystany typ pliku cookie opt-out. Obydwie opcje uniemożliwiają zastosowanie analizy strony internetowej, dopóki korzysta się z przeglądarki, w której zainstalowano wtyczkę, lub nie usunięto pliku cookie opt-out.

 

Informacje o działaniach niepożądanych i skargi dotyczące jakości

Niniejsza strona internetowa nie jest przeznaczona ani nie została zaprojektowana do komunikacji dotyczących niepożądanych działań, braku efektu terapeutycznego, błędów dotyczących leków, produktów szarej strefy, lekarstw podrabianych, nieprawidłowego lub niezalecanego użycia, skarg dotyczących jakości i/lub innych kwestii dotyczących bezpieczeństwa i jakości produktów firmy Bayer. Jeśli chcesz zgłosić działania niepożądane lub złożyć skargę dotyczącą jakości, skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą, lokalnym organem ochrony zdrowia lub skorzystaj z naszego formularza służącego do zgłaszania niepożądanych skutków ubocznych.

 

Jeżeli mimo to zostaną nam zgłoszone działania niepożądane lub inne kwestie dotyczące bezpieczeństwa lub jakości produktów firmy Bayer, jesteśmy prawnie zobowiązani do zajęcia się taką wiadomością i możemy się kontaktować z jej nadawcą w celu dalszych wyjaśnień. W dalszej kolejności możemy być zmuszeni powiadomić właściwe władze o zgłoszonym problemie. W tym kontekście podane informacje zostaną przekazane w formie spseudonimizowanej, tzn. nie zostaną przekazane żadne informacje za pomocą których można by bezpośrednio zidentyfikować autora. Możemy również być zmuszeni przekazać te spseudonimizowane informacje innym spółkom grupy i partnerom we współpracy w zakresie, w którym oni również są zobowiązani do powiadomienia odpowiednich organów właściwych odpowiedzialnych za kwestie zdrowotne.

 

Oświadczenie dotyczące prywatności danych gromadzonych w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów firmy Bayer dostępne jest pod tym  linkiem.

Przenoszenie danych w celu zleconego przetworzenia 

Do przetwarzania danych w pewnym stopniu będziemy korzystać z wyspecjalizowanych usługodawców. Są oni starannie przez nas dobierani i regularnie monitorowani. Na podstawie odpowiednich umów dotyczących przetwarzania danych, mogą oni przetwarzać dane osobowe wyłącznie na podstawie naszych instrukcji i ściśle wg naszych wytycznych.

Przetwarzanie danych osobowych poza UE/EOG

Dane osobowe będą częściowo przetwarzane również w krajach spoza Unii Europejskiej („UE”) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), gdzie poziom ochrony danych może być niższy niż w krajach europejskich. W takich przypadkach zadbamy o odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, np. poprzez zawarcie specjalnych umów z naszymi kontrahentami (ich kopie udostępniamy na życzenie), lub poprosimy o wyraźną zgodę na przetwarzanie danych w taki sposób.

Informacje dotyczące praw 

Następujące prawa są dostępne zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych osobowych:

 

 • Prawo do informacji o danych osobowych przechowywanych przez nas;
 • Prawo do żądania korekty, usunięcia lub ograniczonego przetwarzania danych osobowych;
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania z powodu naszego uzasadnianego interesu, interesu publicznego lub profilowania, chyba że jesteśmy w stanie udowodnić, że istnieją ważne i uzasadnione względy, które mają wyższość nad osobistymi interesami, prawami i wolnościami, lub że takie przetwarzanie odbywa się w celu stwierdzenia, dokonania lub obrony roszczeń prawnych;
 • Prawo do przenoszenia danych;
 • Prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych;
 • W dowolnym momencie można wycofać zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w powyższych rozdziałach opisujących przetwarzanie danych na podstawie wyrażonej zgody.

 

Aby skorzystać z tych praw, należy kierować wnioski na kontakt podany poniżej.

Kontakt

W przypadku chęci skorzystania z przysługujących praw prosimy o przesłanie wniosku na adres Privacy.Poland@bayer.com lub do naszego specjalisty ds. ochrony danych na następujący adres:

 

Specjalista grupy ds. ochrony danych

Bayer Sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa

Zmiana Polityki prywatności 

Polityka prywatności może być od czasu do czasu aktualizowana. Aktualizacje Polityki prywatności będą publikowane na naszej stronie internetowej. Wszelkie zmiany wchodzą w życie po opublikowaniu ich na naszej stronie internetowej. Zalecamy regularne odwiedzanie strony, aby być na bieżąco informowanym o możliwych aktualizacjach.

 

Ostatnia aktualizacja:  10.09.2021