Imprint

Izdavač stranice:

Bayer AG, Pharmaceuticals, Berlin, Njemačka

Zastupano po Upravnom odboru:

Werner Baumann, Predsjednik

Liam Condon, Sarena Lin,

Wolfgang Nickl, Stefan Oelrich,

Heiko Schipper

Müllerstrasse 178

Njemačka-13353 Berlin

tel: +49-30-468-11 11

za kontakt putem elektroničke pošte kliknite ovdje .

Kompanija je registrirana u registru Trgovačkog suda okruga Keln (Amtsgericht): HRB 48248

VAT: DE 123659859

Ažurira:

Bayer AG

Strateški marketing, Pharmaceuticals

13353 Berlin

Njemačka