Opći uvjeti upotrebe

Opći uvjeti upotrebe

Opći uvjeti upotrebe odnose se na pristup i upotrebu ove web stranice. Nemojte je koristiti ako se s njima ne slažete. Web stranica je razvijena i administrira se od strane Bayer AG, Njemačka, odjel Pharmaceuticals, poslovna jedinica Opća medicina, (u daljnjem tekstu BAYER). Zadržavamo pravo da prekinemo ili napravimo djelomične ili potpune promjene web stranice ili općih uvjeta upotrebe, naših općih uvjeta korištenja ili uvjeta prodaje i isporuke. Imajte u vidu da takve promjene možemo napraviti po vlastitoj diskreciji i bez prethodne najave. Prema tome, moramo vas zamoliti da sljedeći put kada posjetite našu stranicu, ponovo provjerite uvjete kako biste se upoznali s promjenama do kojih je eventualno došlo.

Predaja upotrebe i koristi

Svi detalji, dokumenti i ilustracije koji su objavljeni na ovoj stranici vlasništvo su BAYERA. Svaka dozvola za upotrebu istog odobrava se na osnovu relevantne bilješke o autorskim pravima koja se nalazi na svim kopijama, da se takvi detalji koriste u osobne svrhe, da nisu namijenjeni komercijalnoj eksploataciji, da nisu izmijenjeni na bilo koji način i da se ilustracije koje su dobivene sa stranice koriste isključivo s priloženim tekstom.

Zaštitni znak i autorska prava

Svi zaštitni znakovi na ovoj stranici su vlasništvo Bayer Grupe, osim ako nije naznačeno drugačije ili se na bilo koji drugi način shvaća kao pravo treće osobe. Bilo kakvo neautorizirano korištenje ovih zaštitnih znakova ili drugih materijala je izričito zabranjeno i predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima i zaštitnim znakovima ili drugih industrijskih propisa.

Ograničena odgovornost

Kompanija BAYER sastavila je detaljne informacije koje se nalaze na ovoj web stranici koristeći interne i eksterne izvore, po svom najboljem znanju i uvjerenju i uz primjenu profesionalne odgovornosti. Mi neprestano nastojimo proširiti i ažurirati te informacije. Informacije na ovoj web stranici namjenjene su isključivo predstavljanju kompanije BAYER, njenih proizvoda i usluga. Međutim, nisu dani ni uvjerenje niti garancija, bilo izričito ili prešutno, koji bi se odnosili na kompletnost ili točnost informacija na ovoj web stranici. Molimo vas, imajte na umu da ove informacije, iako točne na dan kada su objavljene, mogu biti zastarjele. Stoga vam preporučujemo da provjerite svaku informaciju koju pročitate na ovoj web stranici prije nego što je upotrijebite u bilo kojem obliku. Savjet koji je dan na ovoj web stranici ne sprječava vas da obavite vlastite provjere našeg posljednjeg savjeta – posebno kada su u pitanju naše liste s podacima o sigurnosti materijala i tehničkim specifikacijama – kao i provjere naših proizvoda, u pogledu njihove prikladnosti za namjeravane procese i svrhe. Ukoliko su vam potrebni bilo kakvi savjeti ili instrukcije u vezi s našim proizvodima i uslugama, molimo vas da nam se direktno obratite. Korisnici ove web stranice izjavljuju da su upoznati s činjenicom da koriste pristup ovoj web stranici i njenom sadržaju na vlastiti rizik. Ni kompanija BAYER, niti treće strane koje sudjeluju u pisanju, produkciji ili prenošenju ove web stranice ne mogu biti odgovorni za štetu ili povredu koje nastanu kao rezultat pristupa ili nemogućnosti pristupa ovoj web stranici te korištenja ili nemogućnosti korištenja ove web stranice, ili kao rezultat činjenice da ste se oslonili na informacije dane na ovoj web stranici.

Poveznice na web stranice trećih strana

Ova web stranica sadrži poveznice i reference na web stranice trećih strana. Postavljanjem takvih poveznica i referenci, kompanija BAYER ne daje svoju suglasnost u pogledu sadržaja tih web stranica. Osim toga, kompanija BAYER ne prihvaća nikakvu odgovornost za dostupnost ili sadržaj tih web stranica, niti odgovornost za štetu ili povredu koje nastanu kao rezultat korištenja njihovog sadržaja, u bilo kojem obliku. BAYER ne daje nikakvu garanciju da stranice, za koje postoje poveznice, pružaju informacije dosljedne kvalitete. Poveznice na druge web stranice daju se korisnicima web stranice isključivo radi praktičnosti. Korisnici pristupaju takvim web stranicama na vlastiti rizik. Izbor poveznica ne može ni na koji način ograničiti korisnike na korištenje stranica čije su poveznice upotrijebili.

Podaci koje sami dostavljate

Korisnik ovih web stranica u potpunosti je odgovoran za sadržaj i točnost podataka koje on ili ona pošalje BAYERU kao i za potencijalno kršenje prava trećih osoba koje jesu ili bi mogle biti uključene u takve podatke. Korisnik daje privolu da BAYER spremi takve podatke i koristi ih u svrhu statističke analize ili za bilo koju određenu poslovnu svrhu, osim ako informacije uključuju osobne podatke izvan matičnih podataka ili upotrebu podataka kako je definirano u dijelovima 14 i 15 Njemačkog zakona o tele medijima (Telemediengesetz). Bayer je ovlašten koristiti ideje, izume, nacrte, tehnike ili stručnost poslanih od strane korisnika, za bilo koju svrhu, poput razvoja, proizvodnje i/ili marketinga proizvoda ili usluga te za njihovo reproduciranje i ustupanje trećim osobama bez ograničenja.

Međunarodni korisnici

Ova web stranica se provjerava, vodi i ažurira od strane BAYERA, Berlin, Njemačka. Namijenjena je međunarodnoj upotrebi. BAYER ne garantira da su detalji koji su predstavljeni na web stranici točni u svjetskim okvirima i, naročito, da će proizvodi i usluge biti dostupni u istom obliku, veličini i pod istim uvjetima u cijelom svijetu.
Ukoliko se pozovete na web stranicu ili skinete nekakav sadržaj, obratite pažnju da je vaša vlastita odgovornost da postupate u skladu s lokalnim zakonima koji se primjenjuju na određenom mjestu.
U SAD-u posao Bayer Grupe provodi Bayer Korporacija. Korisnici u SAD-u bi se trebali obratiti ovom entitetu.

Mjerodavno pravo

Na sva pravna potraživanja i tužbe koje su vezane uz ovu web stranicu ili njezinu upotrebu primjenjuje se pravo Federalne Republike Njemačke, te mjere međunarodnog privatnog prava i Haške konvencije u vezi s Jedinstvenim zakonom o međunarodnoj prodaji dobara od 1. srpnja 1964. godine i Konvencija o prodaji robe UN-a od 1. travnja 1980. godine.

Izjave za budućnost

Ova web stranica može sadržavati izjave o budućnosti koje se temelje na trenutnim pretpostavkama i predviđanjima uprave Bayer Grupe ili podgrupe. Razni poznati i nepoznati rizici, neizvjesnosti i drugi čimbenici mogu dovesti do značajnih razlika između stvarnih budućih rezultata, financijske situacije, razvoja ili uspješnosti kompanije i ovdje danih procjena. Ti faktori uključuju one o kojima se raspravlja u Bayerovim javnim izvješćima koja su dostupna na Bayerovoj web stranici www.bayer.com. Kompanija ne preuzima nikakvu odgovornost za ažuriranje ovih izjava o budućnosti ili njihovo usklađivanje s budućim događajima ili razvojem događaja.

Zadnje ažurirano: 17. lipnja 2021.