Δήλωση Απορρήτου

Αυτός ο ιστότοπος (εφεξής “Ιστότοπος“) παρέχεται από την Bayer AG  (εφεξής “εμάς” ή“εμείς”). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον πάροχο του Ιστοτόπου, ανατρέξτε στο αποτύπωμα μας.

Διαχείρηση προσωπικών δεδομένων

Στη συνέχεια, θα θέλαμε να σας παρέχουμε πληροφορίες για το πώς χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα ακόλουθα κεφάλαια, η νομική βάση για τον χειρισμό των προσωπικών σας δεδομένων απορρέει από το γεγονός ότι ο εν λόγω χειρισμός είναι απαραίτητος για τη διάθεση των λειτουργικών χαρακτηριστικών του Ιστοτόπου που ζητείτε [άρθρο 6(1)(β) Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων].

Χρήση του Ιστοτόπου μας

Πρόσβαση στον Ιστότοπό μας

Όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπό μας, το πρόγραμμα περιήγησής σας μεταφέρει συγκεκριμένα δεδομένα στον διακομιστή μας. Αυτό γίνεται για τεχνικούς λόγους και απαιτείται για να καταστούν διαθέσιμες σε εσάς οι ζητούμενες πληροφορίες. Για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στον Ιστότοπο, συλλέγονται, αποθηκεύονται για σύντομο χρονικό διάστημα και χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Διεύθυνση IP
 • Ημερομηνία και ώρα πρόσβασης
 • Διαφορά ζώνης ώρας από τη Μέση ώρα Γκρίνουιτς (GMT)
 • Περιεχόμενο του αιτήματος (συγκεκριμένος ιστότοπος)
 • Κατάσταση πρόσβασης/Κωδικός κατάστασης HTTP
 • Μεταφερόμενος όγκος δεδομένων
 • Ιστότοπος που ζητεί πρόσβαση
 • Πρόγραμμα περιήγησης, ρυθμίσεις γλώσσας, έκδοση του λειτουργικού συστήματος του λογισμικού του προγράμματος περιήγησης και επιφάνεια

Επιπλέον, προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντά μας, θα αποθηκεύουμε αυτά τα δεδομένα για περιορισμένο χρονικό διάστημα, για να καταστεί δυνατή η έναρξη παρακολούθησης των προσωπικών δεδομένων σε περίπτωση πραγματικής ή απόπειρας μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στους διακομιστές μας [άρθρο 6(1)(στ) Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων].

Ρύθμιση των cookies

Τι είναι τα cookies?

Αυτός ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί τα αποκαλούμενα «cookies». Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στη μνήμη του τερματικού σας μέσω του προγράμματος περιήγησής σας. Αποθηκεύουν ορισμένες πληροφορίες (π.χ. τις προτιμώμενες ρυθμίσεις γλώσσας ή τοποθεσίας) τις οποίες το πρόγραμμα περιήγησής σας μπορεί (ανάλογα με τη διάρκεια ζωής του cookie) να μας αναμεταδώσει κατά την επόμενη επίσκεψή σας στον Ιστότοπο.

Ποια cookies χρησιμοποιούμε?

Υπάρχουν δύο κατηγορίες cookies: (1) τα απολύτως απαραίτητα cookies (τεχνικά cookies), χωρίς τα οποία μειώνεται η λειτουργικότητα του Ιστοτόπου μας, και (2) τα προαιρετικά cookies (αναλυτικά cookies, cookies στόχευσης και λειτουργικά cookies) που χρησιμοποιούνται για παράδειγμα, για λόγους ανάλυσης και εξατομίκευσης του ιστοτόπου, και για διαφημιστικούς λόγους. Οι ακόλουθοι πίνακες περιλαμβάνουν μια λεπτομερή περιγραφή των προαιρετικών cookies που χρησιμοποιούμε:

Technical Cookies

 

Υπόκειται στη συγκατάθεσής σας

Χρησιμοποιούμε τα προαιρετικά cookies μόνο εάν έχουμε λάβει την προηγούμενη συγκατάθεσή σας [άρθρο 6(1)(α) Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων]. Κατά την πρώτη σας πρόσβαση στον Ιστότοπο, θα εμφανιστεί ένα banner, το οποίο ζητά να παράσχετε τη συγκατάθεσή σας για την τοποθέτηση των προαιρετικών cookies. Εάν δοθεί η συγκατάθεσή σας, θα τοποθετήσουμε ένα cookie στον υπολογιστή σας και το banner δεν θα εμφανιστεί ξανά ενόσω το cookie είναι ενεργό. Μετά τη λήξη της διάρκειας ζωής του cookie ή εάν διαγράψετε το cookie, το banner θα εμφανιστεί ξανά την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε τον Ιστότοπό μας, ζητώντας πάλι τη συγκατάθεσή σας.

Πώς να εμποδίσετε την εγκατάσταση cookies

Φυσικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπό μας χωρίς να εγκατασταθούν τα cookies. Στο πρόγραμμα περιήγησής σας, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να διαμορφώσετε ή να απενεργοποιήσετε πλήρως τη χρήση των cookies. Ωστόσο, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμό των λειτουργιών ή να έχει ανεπιθύμητες επιπτώσεις στη φιλικότητα χρήσης του Ιστοτόπου μας. Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να μη συμφωνήσετε με τη χρήση των προαιρετικών cookies χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη επιλογή διαφωνίας που υποδεικνύεται στον παραπάνω πίνακα.

Ανάλυση του Ιστοτόπου

Αυτός ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί μια υπηρεσία διαδικτυακής συμπεριφορικής διαφήμισης της Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Ηνωμένες Πολιτείες («Google»).

 

Η Google αναλύει την εκ μέρους σας χρήση αυτού του Ιστοτόπου. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιούμε τα cookies που περιγράφονται αναλυτικότερα στον παραπάνω πίνακα. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται από την Google σε σχέση με την εκ μέρους σας χρήση του Ιστοτόπου μας (π.χ. διεύθυνση URL αναφοράς, ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε, τύπος του προγράμματος περιήγησής σας, ρυθμίσεις γλώσσας, λειτουργικό σας σύστημα, ανάλυση της οθόνης σας) διαβιβάζονται σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ, όπου αποθηκεύονται και αναλύονται. Εμείς και ο συνεργάτης μας, η Google, χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να προσαρμόζουμε καλύτερα τις διαφημίσεις μας σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας, να περιοριστεί ο αριθμός των φορών που εμφανίζεται η ίδια διαφήμιση, να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των προωθητικών εκστρατειών, και για την καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των επισκεπτών αφού δουν μια συγκεκριμένη διαφήμιση. Όταν επισκέπτεστε έναν άλλο ιστότοπο του αποκαλούμενου "Google Display Network", μπορεί να σας παρουσιαστούν εξατομικευμένα αναδυόμενα παράθυρα προσαρμοσμένα στα ενδιαφέροντά σας με βάση τις πληροφορίες που συλλέγονται στον Ιστότοπό μας.


Επιπλέον, συνάπτοντας συγκεκριμένες συμφωνίες με την Google, διασφαλίζουμε τη διατήρηση του κατάλληλου επιπέδου προστασίας δεδομένων όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την Google στις ΗΠΑ.

 

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για αυτήν τη μεταφορά πληροφοριών στην Google για σκοπούς διαδικτυακής συμπεριφορικής διαφήμισης είτε μέσω της διαχείρισης των συναινέσεών σας στον παραπάνω πίνακα, στην οποία περίπτωση θα τοποθετηθεί ένα cookie εξαίρεσης, ή με λήψη και εγκατάσταση τουGoogle Browser Plugin που προσφέρει η Google. Και οι δύο επιλογές θα αποτρέψουν τη χρήση υπηρεσιών διαδικτυακής συμπεριφορικής διαφήμισης μόνο εφόσον χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης στο οποίο εγκαταστήσατε το plugin και δεν διαγράψετε το cookie εξαίρεσης.

Διαδικτυακή συμπεριφορική διαφήμιση

Αυτός ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί μια υπηρεσία διαδικτυακής συμπεριφορικής διαφήμισης της Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Ηνωμένες Πολιτείες («Google»). Η Google αναλύει την εκ μέρους σας χρήση αυτού του Ιστοτόπου. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιούμε τα cookies που περιγράφονται αναλυτικότερα στον παραπάνω πίνακα. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται από την Google σε σχέση με την εκ μέρους σας χρήση του Ιστοτόπου μας (π.χ. διεύθυνση URL αναφοράς, ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε, τύπος του προγράμματος περιήγησής σας, ρυθμίσεις γλώσσας, λειτουργικό σας σύστημα, ανάλυση της οθόνης σας) διαβιβάζονται σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ, όπου αποθηκεύονται και αναλύονται. Εμείς και ο συνεργάτης μας, η Google, χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να προσαρμόζουμε καλύτερα τις διαφημίσεις μας σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας, να περιοριστεί ο αριθμός των φορών που εμφανίζεται η ίδια διαφήμιση, να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των προωθητικών εκστρατειών, και για την καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των επισκεπτών αφού δουν μια συγκεκριμένη διαφήμιση.

 

Όταν επισκέπτεστε έναν άλλο ιστότοπο του αποκαλούμενου "Google Display Network", μπορεί να σας παρουσιαστούν εξατομικευμένα αναδυόμενα παράθυρα προσαρμοσμένα στα ενδιαφέροντά σας με βάση τις πληροφορίες που συλλέγονται στον Ιστότοπό μας. Επιπλέον, συνάπτοντας συγκεκριμένες συμφωνίες με την Google, διασφαλίζουμε τη διατήρηση του κατάλληλου επιπέδου προστασίας δεδομένων όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την Google στις ΗΠΑ.

 

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για αυτήν τη μεταφορά πληροφοριών στην Google για σκοπούς διαδικτυακής συμπεριφορικής διαφήμισης είτε μέσω της διαχείρισης των συναινέσέων σας στον παραπάνω πίνακα, στην οποία περίπτωση θα τοποθετηθεί ένα cookie εξαίρεσης, ή με λήψη και εγκατάσταση του Google Browser Plugin που προσφέρει η Google. Και οι δύο επιλογές θα αποτρέψουν τη χρήση υπηρεσιών διαδικτυακής συμπεριφορικής διαφήμισης μόνο εφόσον χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης στο οποίο εγκαταστήσατε το plugin και δεν διαγράψετε το cookie εξαίρεσης.

 

Η Google είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγει η Google απευθείας από τον Ιστότοπό μας για υπηρεσίες διαδικτυακής συμπεριφορικής διαφήμισης. Δεδομένου ότι δεν έχουμε τον έλεγχο των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από τρίτους, δεν είμαστε σε θέση να παρέχουμε δεσμευτικές πληροφορίες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής και τον σκοπό της εν λόγω επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε επισκεφθείτε τις πληροφορίες της Google σχετικά με το απόρρητο των δεδομένων για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Google επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα και για πόσο χρονικό διάστημα. Κατά τη στιγμή της προετοιμασίας της παρούσας δήλωσης απορρήτου, οι πληροφορίες της Google ήταν διαθέσιμες στις κατευθυντήριες οδηγίες της Google για την προστασία δεδομένων στη διαφήμιση.

Πληροφορίες σχετικά με ανεπιθύμητες ενέργειες και παράπονα ποιότητας

Αυτός ο Ιστότοπος δεν προορίζεται ούτε έχει σχεδιαστεί για επικοινωνίες σχετικά με ανεπιθύμητες ενέργειες, έλλειψη αποτελεσματικότητας του φαρμάκου, λάθη/σφάλματα φαρμακευτικής αγωγής, προϊόντα της γκρίζας αγοράς/παραποιημένα φάρμακα, λανθασμένη ή εκτός εγκεκριμένης ένδειξης, παράπονα για την ποιότητα ή/και άλλα θέματα σχετικά με την ασφάλεια ή την ποιότητα των προϊόντων Bayer. Εάν επιθυμείτε να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες ή να υποβάλετε παράπονο ποιότητας, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με έναν επαγγελματία υγείας (π.χ. γιατρό ή φαρμακοποιό), την τοπική υγειονομική αρχή ή να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπό μας για την αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών.

 

Εάν παρόλα αυτά μας αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες ή άλλα ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια ή την ποιότητα των προϊόντων Bayer, θα είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να επεξεργαστούμε την επικοινωνία σας και ενδέχεται να χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας για διευκρινίσεις. Στη συνέχεια, ενδέχεται να χρειαστεί να ενημερώσουμε τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές για τα ζητήματα που αναφέρατε. Στο πλαίσιο αυτό, οι πληροφορίες σας θα διαβιβάζονται σε ψευδωνυμοποιημένη μορφή, δηλαδή δεν θα διαβιβάζονται πληροφορίες από τις οποίες μπορεί να γίνει άμεση ταυτοποίησή σας. Ενδέχεται επίσης να χρειαστεί να διαβιβάσουμε αυτές τις ψευδωνυμοποιημένες ειδοποιήσεις στις εταιρείες του ομίλου μας και στους συνεργάτες μας, στον βαθμό που αυτές υποχρεούνται επίσης να ειδοποιήσουν τις αντίστοιχα αρμόδιες υγειονομικές αρχές τους.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το απόρρητο των δεδομένων και την αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών είναι διαθέσιμες στη Δήλωση απορρήτου της Bayer για τα δεδομένα φαρμακοεπαγρύπνησης. 

Μεταφορά δεδομένων για επεξεργασία κατ' ανάθεση

Για την επεξεργασία των δεδομένων σας χρησιμοποιήσουμε σε κάποιο βαθμό εξειδικευμένους εργολάβους υπηρεσιών. Οι εν λόγω εργολάβοι υπηρεσιών επιλέγονται προσεκτικά και παρακολουθούνται τακτικά από εμάς. Βάσει των αντίστοιχων συμφωνιών επεξεργασίας δεδομένων, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα μόνο κατόπιν εντολής μας και αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες μας.

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων εκτός της ΕΕ / του ΕΟΧ

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία εν μέρει και σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), οι οποίες ενδέχεται να έχουν χαμηλότερο επίπεδο προστασίας δεδομένων από τις Ευρωπαϊκές χώρες. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα διασφαλίζουμε ότι παρέχεται επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, π.χ. με τη σύναψη ειδικών συμφωνιών με τους συμβαλλόμενους εταίρους μας (αντίγραφο διατίθεται κατόπιν αιτήματος), ή θα ζητούμε τη ρητή συγκατάθεσή σας για την εν λόγω επεξεργασία. 

Πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας

Τα ακόλουθα δικαιώματα είναι γενικά στη διάθεσή σας σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί απορρήτου δεδομένων:

 

 • Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που αποθηκεύουμε.
 • Δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, διαγραφή ή περιορισμένη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία για λόγους δικού μας έννομου συμφέροντος, δημοσίου συμφέροντος ή κατάρτισης προφίλ, εκτός εάν είμαστε σε θέση να αποδείξουμε ότι συντρέχουν επιτακτικοί και δικαιολογημένοι λόγοι που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και της ελευθερίας σας ή ότι η επεξεργασία αυτή πραγματοποιείται για σκοπούς διεκδίκησης, άσκησης ή υπεράσπισης νομικών αξιώσεων.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.
 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε αρχή προστασίας δεδομένων.
 • Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή και με μελλοντική ισχύ να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα παραπάνω κεφάλαια που περιγράφουν την επεξεργασία δεδομένων βάσει της συγκατάθεσής σας.

 

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, παρακαλείστε να απευθύνετε το αίτημά σας στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παρακάτω.

Στοιχεία επικοινωνίας

Για τυχόν ερωτήσεις σχετικά με το απόρρητο των δεδομένων, αποστείλετε email στη διεύθυνση data.privacy@bayer.com ή επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρείας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

 

Group Data Protection Officer

Bayer AG

51368 Leverkusen

Τροποποίηση της Δήλωσης Απορρήτου

Ενδέχεται κατά καιρούς να ενημερώνουμε τη Δήλωση Απορρήτου μας. Οι ενημερώσεις της Δήλωσης Απορρήτου θα δημοσιεύονται στον Ιστότοπό μας. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ με τη δημοσίευση στον Ιστότοπό μας. Ως εκ τούτου, σας συνιστούμε να επισκέπτεστε τακτικά τον ιστότοπο για να μένετε ενημερωμένοι σχετικά με πιθανές ενημερώσεις.

 

Τελευταία ενημέρωση: 30.04.2021