Pareiškimas dėl privatumo

Šią svetainę (toliau – svetainė) teikia Bayer AG (toliau - mes). Norėdami gauti daugiau informacijos apie svetainės teikėją, žr. mūsų leidimo duomenis.

Asmens duomenų tvarkymas

Toliau pateikiame informaciją apie tai, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis, kai naudojatės mūsų svetaine. Jei kituose skyriuose nenurodyta kitaip, jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinį pagrindą lemia tai, kad toks tvarkymas yra būtinas norint suteikti galimybę naudotis jūsų pageidaujamomis funkcijomis svetainėje (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktas).

Naudojimasis mūsų svetaine

Prieiga prie mūsų svetainės

Kai lankotės mūsų svetainėje, jūsų naršyklė perkelia tam tikrus duomenis į mūsų žiniatinklio serverį. Tai daroma dėl techninių priežasčių ir tam, kad galėtume suteikti jums prašomą informaciją. Siekiant palengvinti prieigą prie svetainės, renkami, trumpai saugomi ir naudojami šie duomenys:

 • IP adresas;
 • prieigos data ir laikas;
 • laiko juostos skirtumas) Grinvičo laiko (GMT) atžvilgiu;
 • užklausos turinys (konkreti svetainė);
 • prieigos būsena / HTTP būsenos kodas;
 • perduotas duomenų kiekis;
 • svetainė, prašanti prieigos;
 • naršyklė, kalbos parametrai, naršyklės programinės įrangos operacinės sistemos versija ir plokštuma.

Be to, siekdami apsaugoti savo teisėtus interesus, tokius duomenis saugosime tam tikrą laiką, kad galėtume inicijuoti asmens duomenų sekimą, jei būtų mėginama neteisėtai pasiekti mūsų serverius arba tai būtų padaryta iš tikrųjų (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

Slapukų nustatymas

Kas yra slapukai?

Šioje svetainėje naudojami vadinamieji „slapukai“. Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kurie per naršyklę išsaugomi terminalo atmintyje. Juose saugoma tam tikra informacija (pvz., pageidaujamos kalbos arba svetainės parametrai), kurią naršyklė gali (atsižvelgiant į slapuko naudojimo trukmę) mums persiųsti po kito jūsų apsilankymo svetainėje.

Kokius slapukus naudojame?

Išskiriame dvi slapukų kategorijas: 1) funkciniai slapukai, be kurių sumažėtų mūsų svetainės funkcionalumas, ir 2) pasirenkamieji slapukai, naudojami svetainės analizei ir rinkodarai. Toliau pateiktose lentelėse pateikiamas išsamus pasirenkamųjų slapukų, kuriuos naudojame, aprašymas:

Technical Cookies

 

Sutikimo sąlygos

Pasirenkamus slapukus naudojame tik gavę išankstinį jūsų sutikimą (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas). Pirmą kartą prisijungus prie mūsų svetainės, bus rodoma reklamjuostė, kurioje jūsų bus prašoma duoti sutikimą nustatyti pasirenkamuosius slapukus. Jei sutiksite, slapukas bus nusiųstas į jūsų kompiuterį ir reklamjuostė nebus vėl parodyta tol, kol slapukas bus aktyvus. Pasibaigus slapuko galiojimo laikui arba jeigu aktyviai pašalinsite slapuką, reklamjuostė vėl bus parodyta po kito jūsų apsilankymo mūsų svetainėje ir jūsų vėl bus paprašyta duoti sutikimą.

Kaip neleisti nustatyti slapukų

Žinoma, mūsų svetaine galite naudotis be jokių slapukų nustatymo. Naršyklėje galite bet kada konfigūruoti arba visiškai išjungti slapukų naudojimą. Tačiau dėl to gali būti apribotos mūsų svetainės funkcijos arba daromas neigiamas poveikis naudojimosi mūsų svetaine patogumui. Bet kuriuo metu galite paprieštarauti pasirenkamų slapukų nustatymui, naudodami atitinkamą prieštaravimo parinktį, nurodytą pirmiau pateiktoje lentelėje.

Svetainės analizė naudojantis “Google”

Svetainėje naudojamės „Google Inc.“ žiniatinklio analizės paslauga „Google Analytics“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States („Google“).

 

„Google“ mūsų vardu atliks jūsų naudojimosi mūsų svetaine analizę. Šiuo tikslu taip pat naudojame slapukus, išsamiau aprašytus pirmiau pateiktoje lentelėje. Informacija, kurią „Google“ surinko jums naudojantis mūsų svetaine (pvz., nuorodų URL, jūsų aplankyti tinklalapiai, naršyklės tipas, kalbos parametrai, operacinė sistema, ekrano skiriamoji geba), bus perduota „Google“ serveriui JAV, kur ji bus saugoma ir analizuojama. Tada atitinkami nuasmeninti rezultatai bus pateikti mums. Šio proceso metu jūsų naudojimo duomenys nebus susieti su jūsų IP adresu. Savo svetainėje suaktyvinome „Google“ siūlomą IP adreso nuasmeninimo funkciją, kuri panaikins paskutinius 8 jūsų IP adreso skaitmenis (IPv4 tipas) arba paskutinius 80 bitų (IPv6 tipas). Be to, sudarydami specialias sutartis su „Google“, mes užtikriname tinkamą duomenų apsaugos lygį, susijusį su „Google“ duomenų tvarkymu JAV.

 

Savo sutikimą naudoti žiniatinklio analizę galite atšaukti bet kuriuo metu, atsisiuntę ir įdiegę siūlomą „Google“ naršyklės papildinį arba administruodami savo sutikimus pirmiau pateiktoje lentelėje. Tokiu atveju bus įjungtas atsisakymo slapukas. Abi parinktys apsaugos nuo žiniatinklio analizės taikymo tik tol, kol naudosite naršyklę, kurioje įdiegėte papildinį, ir nepašalinsite atsisakymo slapuko.

Informacija apie šalutinį poveikį ir skundai dėl kokybės

Ši svetainė nėra skirta pranešti apie šalutinį poveikį, gydomojo poveikio trūkumą, su vaistais susijusias klaidas, šešėlinės rinkos produktus ir (arba) suklastotus vaistus, netinkamą vaisto vartojimą arba vartojimą ne pagal indikacijas, pateikti skundus dėl kokybės ir (arba) kitų klausimų, susijusių su „Bayer“ produktų saugumu ar kokybe. Jei norite pranešti apie šalutinį poveikį arba pateikti skundą dėl kokybės, kreipkitės į savo sveikatos priežiūros specialistą (pvz., gydytoją arba vaistininką), vietos sveikatos priežiūros instituciją arba naudokite mūsų svetainę, skirtą pranešti apie nepageidaujamą poveikį.

 

Jei vis dėlto pranešite mums apie nepageidaujamą šalutinį poveikį arba kreipsitės kitais klausimais, susijusiais su „Bayer“ produktų saugumu ar kokybe, būsime teisiškai įpareigoti apdoroti jūsų užklausą ir galime į jus kreiptis dėl paaiškinimo. Vėliau kompetentingoms sveikatos priežiūros institucijoms gali tekti pranešti apie jūsų pateiktus klausimus. Šiomis aplinkybėmis bus perduodama nuasmeninta jūsų informacija, t. y. jokia informacija, pagal kurią galite būti tiesiogiai identifikuoti, nebus perduodama. Mums taip pat gali tekti perduoti šiuos nuasmenintus pranešimus mūsų grupės įmonėms ir partneriams, su kuriais bendradarbiaujame, jei jie taip pat įpareigoti atitinkamai apie tai pranešti kompetentingoms sveikatos priežiūros institucijoms. Daugiau informacijos apie duomenų privatumą ir pranešimą apie šalutinį poveikį galima rasti ”Bayer” privatumo pareiškime dėl farmakologinio budrumo duomenų .

Asmens duomenų perdavimas užsakyto tvarkymo tikslais

Tvarkydami jūsų duomenis tam tikru mastu pasitelksime specializuotus paslaugų teikėjus. Tokius paslaugų teikėjus mes kruopščiai atrenkame ir reguliariai stebime. Remdamiesi atitinkamais duomenų tvarkymo susitarimais, jie tvarko asmens duomenis tik mūsų nurodymu ir griežtai pagal mūsų direktyvas.

Asmens duomenų tvarkymas už ES ir (arba) EEE ribų

Jūsų duomenys iš dalies bus tvarkomi ir ne Europos Sąjungos (ES) ar Europos ekonominės erdvės (EEE) šalyse, kuriuose duomenų apsaugos lygis gali būti žemesnis nei Europos Šalyse. Tokiais atvejais užtikrinsime, kad būtų suteiktas pakankamas jūsų duomenų apsaugos lygis, pvz., sudarydami konkrečius susitarimus su mūsų sutartiniais partneriais (paprašius galima gauti kopiją) arba prašysime jūsų aiškaus sutikimo dėl tokio duomenų tvarkymo.

Informacija apie jūsų teises

Pagal galiojančius duomenų privatumo įstatymus galite naudotis šiomis teisėmis:

 

 • teise gauti informaciją apie mūsų saugomus jūsų asmens duomenis;
 • teise prašyti ištaisyti, pašalinti asmens duomenis arba apriboti jų tvarkymą;
 • teise prieštarauti duomenų tvarkymuii mūsų pačių teisėto intereso, viešojo intereso ar profiliavimo tikslais, išskyrus atvejus, kai mes galime įrodyti, kad esama įtikinamų, pagrįstų priežasčių, kurios yra svarbesnės už jūsų interesus, teises ir laisves, arba kad toks tvarkymas atliekamas teisinių reikalavimų patvirtinimo, vykdymo ar gynimo tikslais;
 • teise į duomenų perkeliamumą;
 • teise pateikti skundą duomenų apsaugos institucijai;
 • vėliau bet kuriuo metu galite atšaukti savo sutikimą rinkti, tvarkyti ir naudoti jūsų asmens duomenis. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. aukščiau pateiktus skyrius, kuriuose aprašomas duomenų tvarkymas remiantis jūsų sutikimu.

 

Jei norite pasinaudoti savo teisėmis, pateikite savo užklausą pasinaudodami žemiau nurodytu kontaktu.

Kontaktai

Jei turite klausimų dėl duomenų privatumo, susisiekite su mūsų įmonės duomenų apsaugos pareigūnu šiuo el. pašto adresu data.privacy@bayer.com arba adresu:

 

Group Data Protection Officer

Bayer AG

51368 Leverkusen, Germany

Pareiškimo dėl privatumo pakeitimas

Kartais galime atnaujinti savo pareiškimą dėl privatumo. Pareiškimo dėl privatumo naujinimai bus skelbiami mūsų svetainėje. Visi pakeitimai įsigalioja juos paskelbus mūsų svetainėje. Todėl rekomenduojame reguliariai lankytis svetainėje, kad būtumėte informuoti apie galimus atnaujinimus.

 

Paskutinį kartą atnaujinta 2021 m. balandžio 27 d.