Izjava o zasebnosti

Ta spletna stran (v nadaljevanju »spletna stran«) zagotavlja Bayer AG  (v nadaljevanju »mi« ali »nas«). Za dodatne informacije o ponudniku spletne strani si oglejte naše skrbništvo strani.

Obdelava osebnih podatkov

V nadaljevanju vam želimo predstaviti informacije o tem, kako poteka obdelava vaših osebnih podatkov, ko uporabljate našo spletno stran. Če v naslednjih poglavjih ni navedeno drugače, pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov izhaja iz dejstva, da je takšna obdelava nepogrešljiva za dostop do funkcij spletne strani, ki ga zahtevate (točka b prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov).

Uporaba naše spletne strani

Dostop do naše spletne strani

Ko dostopate do naše spletne strani, vaš brskalnik prenese nekatere podatke na naš spletni strežnik. Razlogi za ta prenos so tehnične narave, obenem pa je nujen za to, da lahko dostopate do želenih informacij. Da bi lažje dostopali do spletne strani, se zbirajo naslednji podatki, ki se za kratek čas shranijo in uporabijo:

 • IP-naslov
 • datum in čas dostopa
 • razlika v časovnem pasu v primerjavi z greenwiškim časom (GMT)
 • vsebina zahtevka (specifična stran)
 • stanje dostopa/koda stanja HTTP
 • prenesena količina podatkov
 • spletna stran, ki zahteva dostop
 • brskalnik, jezikovne nastavitve, različica operacijskega sistema programske opreme brskalnika in površina

Poleg tega bomo za zaščito svojih legitimnih interesov te podatke shranili za omejeno časovno obdobje, kar nam bo omogočilo, da bomo sprožili sledenje osebnih podatkov v primeru poskusa nepooblaščenega dostopa do naših strežnikov (točka f prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov).

Nastavitve piškotkov

Kaj so piškotki

Ta spletna stran uporablja tako imenovane ”piškotke”. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki se prek vašega brskalnika shranijo v brskalnik vaše naprave. Pri tem shranjujejo določene informacije (na primer izbrani jezik ali nastavitve spletne strani), ki nam jih lahko vaš brskalnik (odvisno od življenjske dobe piškotka) pošlje ob vašem naslednjem obisku naše spletne strani.

Katere piškotke uporabljamo?

Razlikujemo med dvema vrstama piškotkov: (1) nujno potrebni piškotki (tehnični piškotki) so tisti, brez katerih bi bila funkcionalnost naše spletne strani okrnjena, in (2) izbirni piškotki (analitični piškotki, ciljni piškotki in funkcionalni piškotki), ki se uporabljajo na primer za analizo spletne strani, personalizacijo spletne strani in v trženjske namene. Naslednje preglednice vsebujejo podroben opis piškotkov, ki jih uporabljamo:

Tehnični piškotki

 

Skladno z vašim soglasjem

Izbirne piškotke uporabljamo le, če smo pred tem pridobili vaše soglasje za njihovo uporabo (točka a prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov). Ob vašem prvem obisku naše spletne strani se bo pojavila prošnja za soglasje za namestitev izbirnih piškotkov. Če boste podali soglasje, bomo na vašo napravo namestili piškotek, prošnja pa se nato ne bo več pojavila vse dokler bo nameščeni piškotek aktiven. Po izteku življenjske dobe piškotka ali če boste sami izbrisali piškotek, se bo prošnja za soglasje ponovno pojavila ob vašem naslednjem obisku naše spletne strani.

Kako lahko preprečite namestitev piškotkov

Seveda lahko našo spletno stran uporabljate tudi, če ne namestite piškotkov. V svojem brskalniku lahko kadar koli nastavite ali popolnoma onemogočite uporabo piškotkov, vendar lahko to omeji funkcije ali negativno vpliva na uporabniško prijaznost spletne strani. Z izbiro možnosti za umik soglasja, ki je navedena v zgornji preglednici, lahko kadar koli zavrnete namestitev izbirnih piškotkov.

Analiza spletne strani

Na svoji spletni strani uporabljamo spletno storitev za analizo Google Analytics podjetja Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Združene države Amerike (v nadaljevanju »Google«).

 

Podjetje Google bo v našem imenu analiziralo vašo uporabo naše spletne strani. V te namene bomo uporabili piškotke, ki so podrobneje opisani v zgornji tabeli. Podatki v povezavi z vašo uporabo naše spletne strani (npr. napotitveni URL, naše spletne strani, ki ste jih obiskali, vaša vrsta brskalnika, jezikovne nastavitve, vaš operacijski sistem in ločljivost na vašem zaslonu), ki jih bo zbralo podjetje Google, bodo preneseni na strežnik podjetja Google v Združenih državah Amerike, kjer bodo ti podatki shranjeni in analizirani. Skupaj s partnerjem, podjetjem Google, bomo te informacije uporabili, da bomo oglase prilagodili glede na vaša zanimanja, omejili število pojavitev istega oglasa, ocenili učinkovitost promocijskih kampanj in bolje razumeli obnašanje obiskovalcev po ogledu določenega oglasa. Ko obiščete drugo spletno stran, ki je del tako imenovanega »Prikaznega omrežja Google«, se vam bodo na podlagi informacij, zbranih na naši spletni strani, prikazali pojavni oglasi (pop-up), ki bodo prilagojeni vam in temu, kar vas zanima.

 

Poleg tega s sklenitvijo posebnih sporazumov s podjetjem Google, zagotavljamo ustrezno raven varstva podatkov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov s strani podjetja Google v ZDA. Svoje soglasje za uporabo spletne analize lahko kadar koli umaknete, in sicer tako, da prenesete in namestite ponujen Googlov vtičnik za brskalnik ali pa z upravljanjem vaših soglasij v zgornji preglednici, pri čemer bo nameščen zavrnitveni (opt-out) piškotek. Obe možnosti bosta preprečili izvajanje spletne analize, vendar le v primeru uporabe brskalnika, na katerega ste namestili vtičnik, oziroma dokler ne izbrišete zavrnitvenega piškotka.

Spletno vedenjsko oglaševanje

 

Na svoji spletni strani uporabljamo spletno storitev za analizo Google Analytics podjetja Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Združene države Amerike (v nadaljevanju »Google«). Podjetje Google bo analiziralo vašo uporabo te spletne strani. V te namene bomo uporabili piškotke, ki so podrobneje opisani v zgornji tabeli. Podatki v povezavi z vašo uporabo naše spletne strani (npr. napotitveni URL, naše spletne strani, ki ste jih obiskali, vaša vrsta brskalnika, jezikovne nastavitve, vaš operacijski sistem in ločljivost na vašem zaslonu), ki jih bo zbralo podjetje Google, bodo preneseni na strežnik podjetja Google v Združenih državah Amerike, kjer bodo ti podatki shranjeni in analizirani. Skupaj s partnerjem, podjetjem Google, bomo te informacije uporabili, da bomo oglase prilagodili glede na vaša zanimanja, omejili število pojavitev istega oglasa, ocenili učinkovitost promocijskih kampanj in bolje razumeli obnašanje obiskovalcev po ogledu določenega oglasa. Ko obiščete drugo spletno stran, ki je del tako imenovanega »Prikaznega omrežja Google«, se vam bodo na podlagi informacij, zbranih na naši spletni strani, prikazali pojavni oglasi (pop-up), ki bodo prilagojeni vam in temu, kar vas zanima.

 

Poleg tega s sklenitvijo posebnih sporazumov s podjetjem Google, zagotavljamo ustrezno raven varstva podatkov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov s strani podjetja Google v ZDA.

 

Svoje soglasje za prenos informacij podjetju Googlu za namene spletnega vedenjskega oglaševanja lahko kadar koli umaknete, in sicer z upravljanjem vaših soglasij v zgornji preglednici, pri čemer bo nameščen zavrnitveni (opt-out) piškotek, ali pa s prenosom in namestitvijo ponujenega Googlovega vtičnika za brskalnik podjetja Google. Obe možnosti bosta preprečili izvajanje storitev spletnega vedenjskega oglaševanja, vendar le v primeru uporabe brskalnika, na katerega ste namestili vtičnik oziroma dokler ne izbrišete zavrnitvenega piškotka.

Podjetje Google je odgovorno za obdelavo vaših osebnih podatkov, ki jih podjetje Google pridobi neposredno z naše spletne strani za storitve spletnega vedenjskega oglaševanja. Ker nimamo nadzora nad osebnimi podatki, ki jih zbirajo in obdelujejo tretje stranke, ne moremo dajati zavezujočih informacij o obsegu in namenu tovrstne obdelave vaših osebnih podatkov. Zato prosimo, obiščite Googlove informacije o zasebnosti podatkov, da boste prejeli dodatne informacije o tem, kako Google obdeluje vaše osebne podatke in kako dolgo. V času priprave te izjave o zasebnosti so bile Googlove informacije na voljo na Googlovih smernicah za varstvo podatkov pri oglaševanju.

Informacije o neželenih učinkih in pritožbah glede kakovosti

Ta spletna stran ni namenjena ali izdelana za komunikacijo v povezavi z neželenimi učinki, pomanjkanjem terapevtske učinkovitosti, napakami pri uporabi zdravil, izdelki s sivega trga/ponaredki zdravil, nepravilno ali neodobreno uporabo, pritožbami na kakovost in/ali drugimi vprašanji v povezavi z varnostjo in kakovostjo izdelkov družbe Bayer. Če želite poročati o neželenih učinkih, se prosimo obrnite na svojega zdravnika ali farmacevta, neposredno na nacionalni center za poročanje ali obiščite lokalno spletno stran podjetja iz skupine.

 

V primeru, da nam vseeno posredujete informacije o neželenih učinkih ali drugih težavah v povezavi z varnostjo ali kakovostjo izdelkov družbe Bayer, smo pravno zavezani k temu, da obravnavamo vaše poročilo in bomo morda morali stopiti v stik z vami z namenom pridobitve pojasnil. Posledično bomo morda morali o težavah, s katerimi ste nas seznanili, obvestiti pristojni zdravstveni organ. V zvezi s tem bomo pri posredovanju vaših informacij uporabili psevdonim, kar pomeni, da ne bomo posredovali informacij, na podlagi katerih bi vas bilo mogoče neposredno identificirati. Morda bomo morali informacije pod psevdonimom posredovati tudi podjetjem iz naše skupine in našim sodelujočim partnerjem, v kolikor bodo ti prav tako morali o tem obvestiti svoje pristojne zdravstvene organe.

 

Dodatne informacije o varstvu osebnih podatkov in poročanju neželenih učinkov so na voljo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov na področju farmakovigilance.

Prenos podatkov za pogodbeno obdelavo

Za obdelavo vaših podatkov bomo v določeni meri uporabili specializirane podizvajalce. Te podizvajalce skrbno izberemo in redno nadzorujemo. Na podlagi ustreznih sporazumov o obdelavi podatkov bodo ti podizvajalci obdelovali osebne podatke skladno z našimi navodili, pri čemer se bodo strogo držali naših direktiv.

Obdelava osebnih podatkov zunaj EU / EGP

Vaši osebni podatki se bodo delno obdelovali tudi v državah izven Evropske unije (»EU«) ali Evropskega gospodarskega prostora (»EGP«), ki imajo lahko nižjo raven varstva podatkov kot evropske države. V takih primerih bomo zagotovili ustrezno raven zaščite vaših osebnih podatkov, na primer s sklenitvijo posebnih sporazumov z našimi pogodbenimi partnerji (kopija je na voljo na zahtevo) ali pa bomo prosili za vaše izrecno soglasje za takšno obdelavo.

Informacije v povezavi z vašimi pravicami

Skladno z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov so vam na splošno zagotovljene naslednje pravice:

 

 • Pravica do informacij v povezavi z vašimi osebnimi podatki, ki jih shranjujemo;
 • Pravica do zahtevka za popravek, izbris ali omejeno obdelavo vaših osebnih podatkov;
 • Pravica do ugovora zoper obdelavo podatkov za naš legitimen interes, javni interes ali profiliranje, razen če dokažemo, da obstajajo nujni, upravičeni razlogi, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali če je tovrstna obdelava podatkov potrebna za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
 • Pravica do prenosljivosti podatkov;
 • Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu za varstvo podatkov;
 • Soglasje za zbiranje, obdelavo in uporabo svojih osebnih podatkov lahko kadar koli umaknete z učinkom od umika dalje. Več informacij najdete v zgornjem poglavju, ki opisuje obdelavo podatkov na podlagi vašega soglasja.

 

Če želite uveljavljati svoje pravice, prosimo naslovite svojo zahtevo na spodnji naslov.

Kontakt

Za morebitna vprašanja v zvezi z varstvom podatkov nam pišite na e-mail naslov data.privacy@bayer.com ali pa se obrnite na našo odgovorno osebo za varstvo podatkov na naslovu:

 

Group Data Protection Officer

Bayer AG

51368 Leverkusen

Sprememba izjave o zasebnosti

Izjavo o zasebnosti lahko občasno posodobimo. Posodobitve izjave o zasebnosti bodo objavljene na naši spletni strani. Vse spremembe začnejo veljati z dnem objave na naši spletni strani, zato priporočamo, da jo redno obiskujete, da bi se seznanili z morebitnimi posodobitvami.

 

Zadnja posodobitev: 14.06.2021