Privacyverklaring

Deze website (hierna de “Website” genoemd) wordt aangeboden door Bayer AG (hierna “ons” of “wij” genoemd). Voor meer informatie over de provider van de Website, raadpleegt u onze imprint.

Behandeling van persoonsgegevens

Hierna willen we u informatie geven over hoe we met uw persoonsgegevens omgaan als u onze Website gebruikt. Tenzij in de volgende hoofdstukken anders aangeduid is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens het feit dat die verwerking nodig is om de door u gevraagde functionaliteiten van de Website beschikbaar te stellen (Art. 6(1)(b) Algemene verordening gegevensbescherming).

Onze Website gebruiken

Toegang tot onze website

Wanneer u onze Website oproept, zal uw browser bepaalde gegevens naar onze webserver doorsturen. Dit gebeurt om technische redenen en is vereist om de gevraagde informatie aan u beschikbaar te stellen. Om uw toegang tot de Website te faciliteren, worden de volgende gegevens verzameld, kort opgeslagen en gebruikt:

 • IP-adres
 • Datum en tijd van toegang
 • Tijdzoneverschil ten opzichte van Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van het verzoek (specifieke website)
 • Toegangsstatus/HTTP statuscode
 • Overgedragen hoeveelheid gegevens
 • Website die toegang vraagt
 • Browser, taalinstellingen, versie van besturingssysteem van browsersoftware en het oppervlak

Bovendien slaan we, om onze gerechtvaardigde belangen te beschermen, dergelijke gegevens gedurende een beperkte periode op om persoonsgegevens te kunnen opsporen in geval van daadwerkelijke of een poging tot onbevoegde toegang tot onze servers (Art. 6(1)(f) Algemene verordening gegevensbescherming).

Cookies instellen

Wat zijn cookies?

Deze Website maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestanden die via uw browser in het geheugen van uw computer worden opgeslagen. Ze slaan bepaalde informatie op (bijv. uw voorkeurstaal of website-instellingen) die uw browser opnieuw naar ons kan versturen (afhankelijk van de levensduur van de cookie) zodra u onze Website weer bezoekt.

Welke cookies gebruiken wij?

Wij maken onderscheid tussen twee soorten cookies: (1) strikt noodzakelijke cookies (functionele cookies), zonder deze cookies zou de functionaliteit van onze Website worden verminderd en (2) optionele cookies (prestatiecookies, doelgroepgerichte cookies en functionele cookies) die bijvoorbeeld worden gebruikt voor websiteanalyse, websitepersonalisatie en marketingdoeleinden. De volgende tabellen bevatten een gedetailleerde beschrijving van cookies die we gebruiken:

Cookies voor technische doeleinden

 

Onder voorbehoud van uw toestemming

Wij gebruiken optionele cookies uitsluitend als we uw voorafgaande toestemming hebben (Art. 6(1)(b) Algemene verordening gegevensbescherming). Bij uw eerste toegang tot onze Website verschijnt er een banner waarin u wordt gevraagd om uw toestemming te geven voor het plaatsen van optionele cookies. Als u uw toestemming heeft gegeven, plaatsen wij een cookie op uw computer en zal de banner niet opnieuw verschijnen zolang de cookie actief is. Na het verstrijken van de levensduur van de cookie of als u de cookie actief verwijdert, zal de banner opnieuw verschijnen bij uw volgende bezoek aan onze Website en opnieuw om uw toestemming vragen.

Hoe u het instellen van cookies kunt voorkomen

Natuurlijk kunt u onze Website gebruiken zonder cookies in te stellen. In uw browser kunt u op elk gewenst moment het gebruik van cookies configureren of volledig uitschakelen. Dit kan echter leiden tot een beperking van de functies of kan nadelige gevolgen hebben voor de gebruiksvriendelijkheid van onze Website. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het instellen van optionele cookies door gebruik te maken van de betreffende bezwaaroptie die in de bovenstaande tabel wordt aangegeven.

Websiteanalyse

Op onze Website gebruiken we Google Analytics, een dienst voor webanalyse van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (‘Google’).

 

Google zal uw gebruik van onze Website voor ons analyseren. Daartoe gebruiken we onder meer de cookies die meer in detail worden beschreven in de bovenstaande tabel. De door Google verzamelde informatie in verband met uw gebruik van onze Website (bijv. de verwijzende URL, onze webpagina's die u bezoekt, uw browsertype, uw taalinstellingen, uw besturingssysteem, uw schermresolutie) zullen worden verzonden naar een server van Google in de VS en daar worden opgeslagen en geanalyseerd. De desbetreffende resultaten zullen dan anoniem aan ons ter beschikking worden gesteld. Uw gebruiksgegevens zullen gedurende dit proces niet aan uw volledige IP-adres worden gekoppeld. We hebben op onze Website de functie van Google voor IP-anonimisering geactiveerd, die de 8 laatste bits (type IPv4) of de laatste 80 bits (type IPv6) van uw IP-adres verwijdert na elke gegevensoverdracht naar Google. Bovendien zorgen we door het sluiten van specifieke overeenkomsten met Google ervoor dat een adequaat niveau van gegevensbescherming wordt gehandhaafd met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Google in de VS.

 

U kunt uw toestemming voor het gebruik van webanalyse steeds intrekken door de aangeboden Google Browser Plug-in te downloaden of door uw toestemmingen te beheren in de bovenstaande tabel, in welk geval een opt-out-cookie wordt geplaatst. De beide opties zullen de toepassing van webanalyse slechts verhinderen zolang u de browser gebruikt waarop u de plug-in hebt geïnstalleerd en u de opt-out-cookie niet verwijdert.

Informatie over bijwerkingen en klachten over kwaliteit

Deze Website is niet bedoeld of ontworpen voor mededelingen over bijwerkingen, gebrek aan therapeutisch effect, medicatiefouten, grijze-marktproducten/namaakgeneesmiddelen, onjuist of off-label-gebruik, kwaliteitsklachten en/of andere problemen in verband met de veiligheid of kwaliteit van Bayer-producten. Als u bijwerkingen of een klacht over de kwaliteit wilt melden, neem dan contact op met uw zorgverlener, bijvoorbeeld een arts of apotheker, of met de plaatselijke gezondheidsautoriteit of gebruik onze Website om ongewenste bijwerkingen te melden.

 

Als u ons desondanks ongewenste bijwerkingen of andere kwesties met betrekking tot de veiligheid of kwaliteit van Bayer-producten meldt, zijn wij wettelijk verplicht om uw communicatie af te handelen en moeten wij mogelijk ter verduidelijking contact met u opnemen. Het is mogelijk dat wij vervolgens de bevoegde gezondheidsautoriteiten op de hoogte moeten stellen van de door u gemelde problemen. In deze context worden uw gegevens gepseudonymiseerd doorgestuurd, d.w.z. dat er geen informatie wordt doorgegeven waarmee u direct kunt worden geïdentificeerd. Het is mogelijk dat wij deze gepseudonymiseerde meldingen ook aan onze groepsmaatschappijen en samenwerkingspartners moeten doorsturen, voor zover deze eveneens op hun beurt verplicht zijn om hun respectievelijke bevoegde gezondheidsautoriteiten op de hoogte te stellen.

 

Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens en het melden van bijwerkingen zijn beschikbaar in de Privacyverklaring van Bayer voor geneesmiddelenbewaking.

Overdracht van gegevens voor verwerking in opdracht

Voor de verwerking van uw gegevens maken we in zekere mate gebruik van gespecialiseerde dienstverleners. Dergelijke dienstverleners worden zorgvuldig door ons geselecteerd en regelmatig gecontroleerd. Op basis van de betreffende verwerkersovereenkomsten zullen zij uitsluitend persoonsgegevens verwerken na onze instructies en in overeenstemming met onze richtlijnen.

Persoonsgegevens verwerken buiten de EU/EER

Uw gegevens worden gedeeltelijk ook verwerkt in landen buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER), die mogelijk een lager gegevensbeschermingsniveau hebben dan Europese landen. In dergelijke gevallen garanderen wij dat uw gegevens voldoende bescherming krijgen, bijvoorbeeld door specifieke overeenkomsten te sluiten met onze contractuele partners (kopie op verzoek beschikbaar) of wij vragen uw uitdrukkelijke toestemming voor een dergelijke verwerking.

Informatie over uw rechten

De volgende rechten gelden in het algemeen voor u volgens de toepasbare wetgeving inzake gegevensbescherming:

 

 • recht op informatie over uw persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen;
 • recht om correctie, verwijdering of beperkte verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking om redenen van ons eigen gerechtvaardigde belang, openbaar belang of profilering, tenzij we kunnen aantonen dat er dwingende, gerechtvaardigde redenen bestaan die uw belangen, rechten en vrijheid overstijgen, of dat een dergelijke verwerking wordt uitgevoerd met het oog op het instellen of het uitoefenen van of het verweer tegen rechtsvorderingen;
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens;
 • recht om een klacht in te dienen bij een autoriteit voor gegevensbescherming;
 • U kunt te allen tijde met toekomstig effect uw instemming voor de verzameling, verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens intrekken. Voor meer informatie verwijzen we u naar de bovenstaande hoofdstukken waarin de verwerking van gegevens op basis van uw toestemming wordt beschreven.

 

Indien u uw rechten wilt uitoefenen, gelieve uw aanvraag dan te richten tot de hieronder vermelde contactpersoon.

Contact

Voor eventuele vragen die u heeft met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens, kunt u een e-mail versturen naar data.privacy@bayer.com of contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op het volgende adres:

 

Group Data Protection Officer

Bayer AG

51368 Leverkusen, Duitsland

Wijziging van privacyverklaring

Het is mogelijk dat wij van tijd tot tijd onze privacyverklaring bijwerken. Updates van onze privacyverklaring worden op onze Website gepubliceerd. Alle wijzigingen worden van kracht zodra ze op onze Website zijn gepubliceerd. Daarom raden we u aan om de Website regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van mogelijke updates.

 

Laatst bijgewerkt: 14.06.2021