Felhasználási feltételek

Általános felhasználási feltételek

A Webhely elérésére és használatára az alábbi feltételek vonatkoznak. Kérjük ne használja ezt a Webhelyet, hacsak nem fogadja el ezeket a feltételeket. Ezt a Webhelyet a Bayer AG, Pharmaceuticals, General Business Unit General Medicine (a továbbiakban: “BAYER”) fejlesztette ki és kezeli. Fenntartjuk a jogot, hogy megszüntessük, illetve részlegesen vagy teljes mértékben módosítsuk ezt a Webhelyet vagy az Általános felhasználási feltételeket. Felhívjuk figyelmét, hogy ilyen változtatásokat saját belátásunk szerint és előzetes bejelentés nélkül is elvégezhetünk. Ezért kérjük, hogy amikor legközelebb felkeresi ezt a Webhelyet, ismét tekintse meg a feltételeket az esetlegesen végrehajtott változtatások vagy módosítások miatt.

A honlap tartalmának felhasználása

Az ezen a Webhelyen közzétett minden tartalom, dokumentum és illusztráció a BAYER kizárólagos tulajdonát képezi. Bárminemű engedélyt ezek felhasználására azzal a feltétellel biztosítunk, hogy a megfelelő szerzői jogi hivatkozás minden példányon szerepel, továbbá ha ezek a tartalmak kizárólag személyes célokra kerülnek felhasználásra, kereskedelmi célokra nem használhatók, a tartalmak semmilyen módon nem módosíthatók, illetve a Webhelyen használt összes illusztráció csak a kísérőszöveggel összefüggésben használható.

Védjegyek és szerzői jogok

Az ezen a Webhelyen található összes védjegy a Bayer Csoport tulajdonát képezi, kivéve, ha másként nem kerül feltüntetésre vagy más módon nem észlelhető harmadik fél jogaként. Ezen védjegyek vagy egyéb tartalmak bármilyen jogosulatlan felhasználása kifejezetten tilos és szerzői jogi, védjegyjogi, illetve egyéb ipari tulajdonjogok megsértését jelenti.

Felelősség korlátozása

A BAYER az ezen a Webhelyen közölt részletes információkat belső és külső forrásokból, legjobb tudása és meggyőződése szerint, szakmai gondossággal állította össze. Ezt az információs skálát folyamatosan igyekszünk bővíteni és frissíteni. A Webhelyen található információk kizárólag a BAYER, valamint termékei és szolgáltatásai bemutatására szolgálnak. Mindazonáltal a teljességért, illetve a Webhelyen található információk helyességéért sem kifejezetten, sem hallgatólagosan nem vállalunk felelősséget vagy garanciát. Kérjük vegye figyelembe, hogy bár ez az információ pontos volt a közzététele napján, előfordulhat, hogy már nem naprakész. Ezért azt javasoljuk, hogy ellenőrizze az összes erről a Webhelyről származó információt, mielőtt bármilyen módon felhasználná. Az ezen a Webhelyen közölt tanácsok nem mentesítik Önt attól, hogy ellenőrizze legfrissebb ajánlásainkat – különös tekintettel a biztonsági adatlapjainkra és a technikai specifikációinkra -, és termékeinket, tekintettel a tervezett folyamatokra és célokra való alkalmasságukra. Amennyiben bármilyen tanácsra vagy útmutatásra van szüksége a termékeinkre vagy szolgáltatásainkra vonatkozóan, kérjük, forduljon hozzánk közvetlenül. A Webhely felhasználói kijelentik, hogy beleegyeznek, hogy a Webhelyhez és annak tartalmához saját felelősségükre férnek hozzá. Sem a BAYER, sem az ezen Webhely írásában, létrehozásában, továbbításában részt vevő harmadik felek nem tehetők felelőssé semmilyen kárért vagy sérelemért, amely a hozzáférésből, a hozzáférés lehetetlenségéből, illetve a Webhely használatából vagy használatának lehetetlenségéből, vagy abból a tényből adódik, hogy Ön az ezen a Webhelyen található információra támaszkodott.

Harmadik fél szolgáltató webhelyei/linkjei

Ez a Webhely linkeket/hivatkozásokat tartalmaz harmadik felek webhelyeire. Az ilyen linkek biztosításával a BAYER nem adja jóváhagyását azok tartalmára. A BAYER nem vállal felelősséget az ilyen webhelyek elérhetőségéért és azok tartalmáért, továbbá nem vállal felelősséget az ilyen tartalmak bárminemű használatából eredő károkért vagy sérülésekért. A BAYER nem garantálja, hogy a hivatkozott oldalak egyenletes minőségű információt nyújtanak. Az egyéb webhelyekre mutató linkek kizárólag a felhasználók kényelmét hivatottak biztosítani. Ezen webhelyek felkeresése a felhasználók saját felelőssége. A hivatkozások kiválasztása semmilyen módon nem korlátozhatja a felhasználókat a hivatkozott oldalak használatára.

A felhasználó által közölt tartalmak 

A Webhely felhasználója teljes mértékben felelős az általa a BAYER-nek küldött adatok tartalmáért és helyességéért, valamint azért, hogy az ilyen információkkal érintett harmadik felek jogai ne sérüljenek. A felhasználó beleegyezését adja a BAYER-nek, hogy adatait tárolja és statisztikai elemzéshez vagy bármilyen további üzleti célra felhasználja, kivéve azon személyes adatokat tartalmazó információkat, amelyek a Német Médiatörvény 14. és 15. szakaszában meghatározott törzsadatokon és a használati adatokon túlmutatnak. A Bayer különösen jogosult az ilyen üzenetek tartalmát, ideértve az azokban található ötleteket, találmányokat, tervrajzokat, technikákat és szakértelmet bármilyen célra felhasználni, például termékek vagy szolgáltatások fejlesztésére, előállítására és/vagy marketingjére, valamint jogosult az ilyen információk reprodukálására és harmadik felek számára korlátozás nélküli hozzáférhetővé tételére.

Nemzetközi felhasználók

Ezt a Webhelyet a BAYER ellenőrzi, üzemelteti és frissíti Berlinben, Németországban. Nemzetközi használatra készült. A BAYER nem vállal garanciát arra, hogy az ezen a Webhelyen közölt adatok világszerte is helytállóak, különös tekintettel a termékek és szolgáltatások azonos megjelenéssel, méretben vagy feltételekkel történő elérésére. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha tartalmak letöltése céljából keresi fel ezt a Webhelyet, az Ön felelőssége annak biztosítása, hogy megfelelően járjon el az adott helyen érvényes helyi jogszabályoknak. Az Amerikai Egyesült Államokban a Bayer-csoport üzleti tevékenységét a Bayer Corporation végzi. Az Amerikai Egyesült Államokban tartózkodó ügyfeleknek ezen entitások egyikéhez kell fordulniuk.

Alkalmazandó jog

A jelen Webhellyel vagy annak használatával kapcsolatos bármely jogi igény vagy per a Németországi Szövetségi Köztársaság törvényeinek értelmezése alá tartozik, kivéve a nemzetközi magánjog, a Hágai Egyezmény a nemzetközi adásvétel egységes szabályairól (1964. július 1.) és az ENSZ Értékesítési Egyezménye (1980. április 11.) rendelkezéseit.

Nyilatkozatok a jövőre nézve

Jelen Webhely a Bayer-csoport vagy -alcsoport vezetősége által készített jelenlegi feltételezéseken és előrejelzéseken alapuló előretekintő állításokat tartalmazhat. Különböző ismert és ismeretlen kockázatok, bizonytalanságok és egyéb tényezők lényeges különbségekhez vezethetnek a vállalat tényleges jövőbeli eredményei, pénzügyi helyzete, fejlődése vagy teljesítménye és az itt megadott becslések között. Ezek a tényezők magukban foglalják a Bayer nyilvánosan elérhető jelentéseiben tárgyalt tényezőket, melyek a Bayer honlapján, a www.bayer.com oldalon találhatók. A vállalat nem vállal felelősséget ezeknek az előretekintő állításoknak az aktualizálásáért illetve a jövőbeli eseményekhez vagy fejleményekhez történő igazításáért.