Condiții de utilizare

Condiții generale de utilizare 

Accesul la acest website și utilizarea website-ului sunt supuse următoarelor condiții. Va rugăm să nu utilizați acest website dacă nu sunteți de acord cu aceste condiții. Acest website a fost dezvoltat de Bayer AG, Pharmaceuticals, Unitatea Operațională Medicină Generală (numită în continuare BAYER) și este administrat de aceeași entitate. Ne rezervăm dreptul de a suspenda sau de a modifica parțial sau integral acest website sau Condițiile generale de utilizare, Termenii și condițiile generale, precum și Condițiile de vânzare și livrare. Va rugăm să aveți în vedere faptul că ne rezervăm dreptul de a face oricâte astfel de modificări, fără niciun anunț prealabil. De aceea, vă rugăm ca la următoarea vizită pe acest website să consultați din nou aceste condiții și să luați act de orice modificări sau amendamente care ar fi putut fi implementate.

Renunțarea la dreptul de folosință și la beneficii

Toate detaliile, documentele și ilustrațiile publicate pe acest website reprezintă proprietatea exclusivă a BAYER. Orice permisiune de a folosi aceste elemente este acordată cu următoarele condiții: ca menționarea dreptului corespunzător de autor să fie afișată pe fiecare exemplar, ca aceste detalii să fie folosite strict în scop personal, să nu fie folosite în scop comercial, ca detaliile să nu fie modificate în niciun fel și ca toate ilustrațiile obținute de pe acest website să fie folosite numai împreună cu textul asociat.

Mărci înregistrate și drepturi de autor

Toate mărcile înregistrate de pe acest website sunt proprietatea Grupului Bayer, dacă nu se specifică altfel sau dacă nu pot fi considerate drepturi ale terților. Orice utilizare neautorizată a acestor mărci înregistrate sau a altor materiale este strict interzisă și constituie o încălcare a drepturilor de autor, a legislației mărcilor înregistrate sau a altor drepturi de proprietate industrială.

Răspundere limitată

BAYER a extras informațiile detaliate disponibile pe acest website din surse interne și externe, pe propria răspundere, bazându-se pe demersuri profesionale. Ne străduim să extindem și să actualizăm în mod constant gama de informații disponibile. Informațiile disponibile pe acest website au drept unic scop prezentarea BAYER și a produselor și serviciilor sale. Cu toate acestea, nu se poate declara sau garanta, în mod explicit sau tacit, integralitatea sau corectitudinea informațiilor de pe acest website. Va rugăm să aveți în vedere că informațiile, deși corecte la momentul publicării, ar putea să nu mai fie de actualitate. De aceea, vă recomandăm să verificați orice informații obținute prin intermediul acestui website, înainte de a le folosi sub orice formă. Indicatiile oferite prin intermediul acestui website nu exclude faptul ca dvs. să efectuați propriile demersuri de verificare a informațiilor de ultimă oră pe care le furnizăm – în special în ceea ce privește fișele tehnice de securitate și specificațiile tehnice – precum și a produselor noastre, în privința gradului de adecvare la procesele și scopurile avute în vedere. Dacă aveți nevoie de orice fel de opinii sau instrucțiuni privind produsele sau serviciile noastre, nu ezitați să ne contactați în mod direct. Utilizatorii acestui website declară că sunt de acord să acceseze acest website și conținutul său pe propria răspundere. Nici BAYER, nici terții implicați în redactarea, producerea sau transmiterea acestui website nu pot fi considerați răspunzători pentru daune sau vătămări rezultate din accesul la acest website sau din imposibilitatea de a-l accesa sau din utilizarea acestui website sau din imposibilitatea de a-l utiliza sau care decurg din faptul că v-ați bazat pe informațiile oferite de acest website.

Website-uri ale terților/linkuri

Acest website conține linkuri/referințe către website-uri ale terților. Prin furnizarea acestor linkuri, BAYER nu își exprimă aprobarea privind conținutul acestora. BAYER nu își asumă răspunderea pentru disponibilitatea sau conținutul unor astfel de website-uri sau răspunderea privind daunele sau vătămările rezultate din utilizarea acestui conținut, indiferent de formă. BAYER nu garantează că paginile la care trimit linkurile oferă informații la un nivel constant de calitate. Linkurile către alte site-uri sunt oferite utilizatorilor website-ului doar din considerente practice. Utilizatorii accesează aceste site-uri pe propria răspundere. Selecția linkurilor nu trebuie să limiteze în niciun fel utilizatorii la paginile oferite.

Date furnizate de dvs

Utilizatorul acestui website deține întreaga răspundere pentru conținutul și corectitudinea detaliilor pe care le transmite către BAYER, precum și pentru neîncălcarea drepturilor terților care ar putea fi implicați în astfel de detalii. Utilizatorul își dă acordul ca BAYER să stocheze aceste detalii și să le utilizeze în scopul analizei statistice sau în orice alt scop comercial, cu excepția cazului în care informațiile conțin detalii personale, dincolo de datele principale sau datele de utilizare definite în secțiunile 14 și 15 ale Legii germane privind serviciile telemedia (Telemediengesetz). În mod special, BAYER are dreptul de a utiliza conținutul acestor mesaje, inclusiv idei, invenții, schițe, tehnici și cunoștințe pe care acestea le includ, în orice scop, cum ar fi dezvoltarea, producția și/sau marketingul produselor sau serviciilor, precum și să reproducă și să pună la dispoziția terților aceste informații, fără nicio restricție.

Utilizatori internaționali

Acest website este verificat, operat și actualizat de BAYER, cu sediul în Berlin, Germania. Acesta este destinat utilizării internaționale. BAYER nu oferă niciun fel de garanție că detaliile prezentate pe acest website sunt valabile în întreaga lume și, în special, că produsele și serviciile vor fi disponibile sub aceeași formă, la aceleași dimensiuni sau în aceleași condiții. Dacă accesați acest website pentru a descărca materiale, trebuie să aveți în vedere că este responsabilitatea dvs. să vă asigurați că acționați în conformitate cu legislația locală valabilă în teritoriul respectiv. În SUA, operațiunile Grupului Bayer sunt conduse de Bayer Corporation. Clienții din SUA trebuie să se adreseze uneia dintre aceste entități.

Legislația aplicabilă

Orice acțiuni în justiție sau procese în legătură cu acest website sau cu utilizarea acestuia se supun legislației din Republica Federală Germania, cu excepția prevederilor dreptului privat internațional și cu excepția Convenției de la Haga referitoare la legea uniformă asupra vânzării internaționale de obiecte mobile corporale din 1 iulie 1964 și cu excepția Convenției Națiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internațională de mărfuri din 11 aprilie 1980.

Declarații anticipative

Acest website poate conține declarații anticipative în baza presupunerilor și estimărilor actuale realizate de Grupul Bayer sau de echipa de management a subgrupului. Diferite riscuri cunoscute și necunoscute, incertitudini și alți factori ar putea conduce la diferențe semnificative între rezultatele viitoare efective, situația financiară, dezvoltarea sau performanțele companiei și estimările indicate în prezentul document. Printre acești factori se numără factorii prezentați în rapoartele publice ale Bayer care sunt disponibile pe website-ul Bayer la www.bayer.com . Societatea nu-și asumă nicio răspundere de a actualiza aceste declarații anticipative sau de a le adapta la evenimentele sau la evoluțiile viitoare.